Projekt: Hjälp med IT

Getting the most from your Android Device

http://www.howtogeek.com/school/basic-android-guide/lesson1/

This How-To Geek School course aims to teach you how to use Android effectively, showing you the most important settings and methods needed to really become an Android pro and get the most out of your Android device.

Sökord: Android

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 0000-00-00.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.