Projekt: Sverigeförhandlingen

Miljardkostnaden för nya höghastighetståg skenar

http://www.dn.se/ekonomi/miljardkostnaden-for-nya-hoghastighetstag-skenar/

Satsningen på höghastighetståg i Sverige blir nästan 90 miljarder kronor dyrare än vad som tidigare har beräknats, visar en ny rapport från Trafikverket som DN har tagit del av. Det är en kalldusch för politikerna – som redan med en lägre kostnad haft svårt att hitta finansiering till projektet.

Sökord: Per Kågeson, KTH

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 0000-00-00.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.