Projekt: Klimatfakta.info

Frågorna som måste lösas

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/fragorna-som-maste-losas

Alla länder på klimatmötet i Paris talar gärna om att förhandlingarna går framåt. Efter gruppförhandlingar under tisdagskvällen och natten har knäckfrågorna ringats in. Här är frågorna som man fortfarande inte lyckats lösa.

 • Hur ska löftet från de rika länderna att ge 100 miljarder dollar om året bli verklighet? Och hur ska man skriva in i texten hur klimatfinansieringen från rika till fattiga länder ska bli rullande och hur den se ut efter 2020?
 • Finansieringen är en nyckelfråga, men här finns flera oklarheter. Vem ska få ta emot pengar, och vem ska ge? Man skriver antingen länder som är  "villiga", "i position att göra det", "har möjlighet att göra det"?. I så fall, ska pengar som Kina och Indien ger till grannländerna räknas? Nej säger de själva.
 • Förhandlarna har inte heller lyckats enas om villka pengar som får räknas? Att privata pengar måste in är alla eniga om, men hur är det med lån, och hur ska man kolla att det inte dubbelräknas?
 • Hur ska man skala upp ambitionerna? Ländernas klimatplaner är inte tillräckliga. Å vad ska hända före 2020? Vi har inte råd med en "climate holiday" sa Indiens miljöminister Pravash Javadekar.
 • Vilket långsiktigt mål ska man ha? Två spår; bara ett mål till seklets slut, eller delmål på vägen? Alternativet "nollutsläpp" verkar ha släppts, medan "fasa utkoldioxid" och "klimatneutral" fortfarande diskuteras.
 • På vilket sätt ska målet om max 1, 5 graders temperaturökning finnas med? Många länder uppges stödja det. Ö-nationer vill se 1, 5 grader, medan övriga utvecklinlgsländer är splittrade. EU har dörren på glänt.
 • Ska det vara kontrollstationer var femte år hur det går med utsläppen och klimatarbetet? EU trycker på men bland annat Indien bromsar. De har ett tioårigt mål och tycker att det räcker och är emot femåriga avstämningar.
 • Hur ska begreppet "loss and damage" tas med? Fattiga länder vill ha ersättning för klimatskador. Men USA och EU säger nej till att ge ersättning på osäkra grunder. Berodde stormskadorna på klimatförändringen? Miljöminister Åsa Romson (MP) rapporterar stora motsättningar efter natten.
 • Vilka krav ska ställas för att ett avtal ska träda i kraft? Vilken procentandel av länderna måste ha skrivit under? Eller ska man gå på att länderna måste representera en bestämd del av utsläppen?
 • Hur ska man kontrollera att ingen fuskar? Alla vill att detta finns med men hur utsläppen ska mätas och kontrolleras är oklart. Kina bland annat vill inte gärna att andra länder kontrollerar deras interna affärer.
 • Vad ska läggas i den legalt bindande delen av avtalet? Krav på utsläppsminskningar kommer inte att bli tvingande, utan det handlar mer om spelregler. Men vilka?

Ett nytt utkast ska presenteras klockan 13. Efter det följer förhandlingar i grupper som ska rapportera framsteg i kväll.

Sökord: Paris, COP21

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 0000-00-00.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.