Projekt: Media

Nyheter idag.se

http://nyheteridag.se/

Nyheter Idag är en oberoende nyhetssajt i tabloidform, skapad av Chang Frick och Jakob Bergman. Vår nyhetsrapportering inriktar sig på politik, skvaller, sociala medier samt utrikesnyheter. Fokus är att skapa egna nyheter genom intervjuer, vara på plats för att filma/fotografera samt följa vad som sker i sociala medier. Målsättningen är att bredda innehållet med tiden vi växer.

Missnöjd med något vi skriver?

Vi strävar alltid efter att vara sjyssta och rättvisa i vår rapportering, något vi tar på stort allvar. Om du känner dig utpekad, felaktigt behandlad eller på annat sätt tycker att vi gör fel – tveka inte att kontakta oss via e-mail på info@nyheteridag.se. Vi är alltid generösa med rättelser och bemötande.

Nyheter Idag är även frivilligt anslutet till det pressetiska systemet. Det betyder att du kan få din sak prövad av pressombudsmannen. Om vi fälls för något vi skriver som bryter mot de pressetiska reglerna kommer vi publicera fällningen i dess helhet samt tvingas betala en straffavgift om 13000 kronor. Då får redaktionen leva på bröd och vatten i minst en hel månad för att kunna finansiera avgiften. Klicka här för information om hur du gör en anmälan till pressombudsmannen.

Ägare / Finansiering

Webbsajten nyheteridag.se ägs av Jakob Bergman som också är ansvarig utgivare. Nästan allt arbete med sajten sker ideellt, men målsättningen är att med tiden kunna hitta en hållbar ekonomi med verksamheten.

Nyheter Idag har ingen direkt koppling till någon politisk organisation. Vi vilar på en libertariansk grund, vilket betyder att vi strävar efter frihet för såväl information som individer. Våra medarbetare har däremot bakgrund i olika organisationer, såväl politiska som andra typer av intressen.

Vår finansiering kommer främst ur eget kapital vilket här bör förstås som oavlönat arbete. Utöver det säljer vi annonsplats och det är de annonser du ser på sidan. Vi har målsättningen att verksamheten med tiden ska kunna bära sig på annonsering.

Sökord: Främlingskritisk, Oberoende SD.

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 0000-00-00.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.