Projekt: Media

NPR

http://www.npr.org

NPR is a mission-driven, multimedia news organization and radio program producer. It is a network with a strong base of Member Stations and supporters nationwide. The NPR employees are innovators and developers - exploring new ways to serve the public via digital platforms and improved technologies. NPR is also the leading membership and representation organization for public radio.

Sökord: USA, Radio, Engelska

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 0000-00-00.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.