Projekt: Klimatfakta.info

IEA

http://www.iea.org/

The IEA is an autonomous organisation which works to ensure reliable, affordable and clean energy for its 29 member countries and beyond. The IEA has four main areas of focus: energy security, economic development, environmental awareness and engagement worldwide.

The IEA was founded in 1974 to help countries co-ordinate a collective response to major disruptions in the supply of oil. While this remains a key aspect of its work, the IEA has evolved and expanded. It is at the heart of global dialogue on energy, providing authoritative statistics and analysis. 

The IEA is made up of 29 member countries.

IEA ger ut Key World Energy Statistics 2015
Sökord: Energi

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 0000-00-00.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.