Projekt: Hjälp med IT

IIS - Internetstiftelsen i Sverige)

https://www.iis.se

IIS (Internetstiftelsen i Sverige) är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige. Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Sedan september 2013 sköter IIS också drift och administration för toppdomänen .nu.

I dag finns det över 1,3 miljoner registrerade .se-domäner. De är och ska vara det självklara valet för företag, privatpersoner och organisationer som vill ha ett domännamn med anknytning till Sverige.

Sedan september 2013 sköter IIS också drift och administration för toppdomänen .nu.

Försäljningen av domännamn sker genom återförsäljare, så kallade registrarer. För toppdomänen .se är en av dessa IIS egen registrarverksamhet .SE Direkt.

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 0000-00-00.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.