Projekt: Media

Inizio

http://www.inizio.se/

Inizio är ett analys- och undersökningsföretag med digitalt fokus.

Företaget grundades 2003 av några ledande konsulter inom marknadsundersökningar. Deras vision var ett annorlunda arbetssätt.

Visionen var att förvandla data till affärsnytta och låta kundens unika behov styra istället för att sälja ännu en undersökning. Det kräver konsulter som kan lyssna och förstå, som gör uppdragsgivarens utmaningar till sina och vars passion är att lösa komplexa problem. Konsulter som förmår koppla samman analys, strategi och slagkraft i lösningarna.

Sedan dess har Inizio vuxit. Idag erbjuder vi en spännande produktportfölj och kopplar samman dessa med strategiska rådgivningstjänster. Men filosofin lever kvar sedan start. Också idag drivs vi av nyfikenhet och insikten om att inget uppdrag är det andra likt. Intresset för kund och den nya digitala världen sitter i väggarna. Ungefär hälften av våra kunder är inom media och hälften är annonsörer.

Inizio gör löpande undersökningar på uppdrag av Aftonbladet.

"Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 133 intervjuer under perioden 09-16 december 2015 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

“Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag."

2015-12-16Sökord: Opinionsundersökningar

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 0000-00-00.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.