Projekt: Grannsamverkan i Nora

Kommunen: Trygg i Danderyd förebygger brott

Länk

Trygg i Danderyd är webben om kommunens lokala brottsförebyggande råd som arbetar för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Innehåll:

Sökord: Trygg i Danderyd, Brottsförebyggande råd

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2015-07-31 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 2016-05-10.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.