Projekt: Grannsamverkan i Nora

Nyhetsbrev 1 2015 från Samverkan mot brott

Länk

Nyhetsbrev från Samverkan mot brott

Grannsamverkan sprider sig

Grannsamverkan ökar i landet vilket är mycket glädjande. I en riksrepresentativ undersökning som Trygg Hansa låtit undersökningsföretaget Novus göra uppger så många som 19 procent att de är engagerade i Grannsamverkan. Det ökade intresset märks också genom att materialbeställningarna ökar och att pressklippen om Grannsamverkan i Sverige blir fler. Varje vecka publiceras dessa på Samverkan mot brotts hemsida.

Sökord: Samverkan mot brott

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2015-04-01 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 2016-04-21.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.