Projekt: Grannsamverkan i Nora

Grannsamverkan Danderyd

Länk

Tanken med grannsamverkan

”Grannars samverkan och samarbete med sin närpolis är en metod att minska det vi kallar vardagsbrottsligheten. Inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse är exempel på sådan brottslighet. Grannsamverkan har också betydelse för tryggheten i området. Det ökar självklart känslan av trygghet att veta att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom. Ring först till polisen när något händer! Svenska och internationella erfarenheter visar att människor när något händer - ringer någon annan (anhörig, vän eller annan i bekantskapskretsen) innan man ringer polisen. Ring oss först så vinner vi värdefull tid!"
Carin Götblad, länspolismästare

Denna webbplats har också information om stölder, mm inom Täby lokalpolisområde


Sökord: Täby lokalpolisområde, Grannsamverkan

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-04-21 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 2016-04-24.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.