Projekt: Grannsamverkan i Nora

Sverigeförhandlingen

Länk

Sverigeförhandlingen, som mest är känd för arbetet med höghastighetståg, har också till uppgift att utveckla de lokala kommunikationerna runt de större städerna. Det uppdraget inkluderar även Danderyd. Aktuella frågor är utbyggnad av t-banan, E18 och roslagsbanan.

Här är kommunens nyttoanalys.

Info om Sverigeförhandlingen:

VAD GÖR SVERIGEFÖRHANDLINGEN?

Att Sverige ska bygga höghastighetsjärnvägar från Stockholm till Göteborg och från Stockholm till Malmö börjar bli känt för många. Det är Sverigeförhandlingens uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av projektet och att ta fram förslag till principer för finansiering, en utbyggnadsstrategi samt hitta lösningar för spår och stationer där tågen ska in i städerna. En annan viktig del i förhandlingsuppdraget är att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i våra tre storstäder; Stockholm, Göteborg och Malmö. Totalt ska infrastruktursatsningar runt om i Sverige möjliggöra byggandet av cirka 100 000 nya bostäder. Förhandlingen har också i uppdrag att titta på en möjlig utbyggnad av järnvägen i norr och ingå överenskommelser för att främja cykling.


FÖRHANDLINGARNA

Sverigeförhandlingen är en förhandling om medfinansiering där kommuner, regioner, städer och näringsliv kan vara med och påverka. Förhandlingspersonerna HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman är utsedda av regeringen för att leda arbetet. Fokus ligger på hur det skapas mest nyttor för de olika infrastrukturprojekt som ingår i förhandlingen som till exempel ökat bostadsbyggande och en bättre arbetsmarknad. Förhandlingsmetoden tydliggör prioritet och nyttoskapande, vilket ska leda till ökad effektivitet och ett snabbare färdigställande av de projekt som ingår i uppdraget.

I arbetet tar förhandlingspersonerna med sig sina erfarenheter från 2013 års Stockholmsförhandling där de enligt samma modell förhandlade fram 4 nya tunnelbanesträckningar och 78 000 nya bostäder i Stockholm. Liksom i Stockholmsförhandlingen är ett tätt samarbete med berörda parter för att ta fram ett gemensamt förhandlingsunderlag samt ett öppet arbetssätt viktiga grundpelare i förhandlingen.

Sökord: Sverigeförhandlingen, T-bana, Roslagsbanan, E18

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 2016-04-21.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.