Projekt: Grannsamverkan i Nora

Danderyd möjliggör tunnelbana till Täby

Länk

Kommunstyrelsen i Danderyd har beslutat att lämna in en intresseanmälan att delta i Sverigeförhandlingen. Beslutet gör det möjligt att förlänga den nya gula tunnelbanelinjen från Arenastaden till Täby och Arninge, med en ny station i norra Danderyd. Kommunen räknar med att mellan 3000-5000 nya bostäder kan byggas genom dels en ny tunnelbanelinje, dels en tunnelförläggning av E18 genom centrala Danderyd.

En utbyggnad av tunnelbanans gula linje från Arenastaden i Solna och vidare mot Danderyd och Täby skulle ge en ökad tillgänglighet för Danderydsbor. Om fler kan välja tunnelbana istället för att ta bilen, bidrar det till att lätta på trafiktrycket, minska bullret och förbättra luftkvalitén längs E18. En gul tunnelbanelinje möjliggör positiva synergieffekter vid planeringen av en eventuell tunnelförläggning av E18 i centrala Danderyd. Fler bostäder och arbetsplatser gör det möjligt att utveckla en attraktiv stadsmiljö i centrala Danderyd. 

Kommunen bedömer att området kring E18:s avfart vid Danderydsvägen/Edsbergsvägen skulle kunna vara en möjlig plats för en ny tunnelbanestation. Exakt läge för tunnelbanestation och gula linjens dragning genom Danderyd är i dagsläget ej bestämt.

Vad är Sverigeförhandlingen?

Sverigeförhandlingen har regeringens uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av en förbättrad kollektivtrafik, en god infrastruktur i och mellan Sveriges tre största städer samt skapa goda förutsättningar för cyklister. Utredningar, förhandling och dialog om framtidens järnvägsnät och andra infrastrukturprojekt förväntas leda till att 100 000 nya bostäder kan byggas i Sverige fram till år 2035.

I Stockholmsområdet är utgångspunkten i utredningsarbetet att studera möjligheterna för utbyggnad av kollektivtrafiken i de områden där nytta kan skapas enligt Sverigeförhandlingens definition på nyttor: bostadsnytta, resenärsnytta, miljönytta, arbetsmarknadsnytta, näringslivsnytta och social nytta. Sverigeförhandlingen ska resultera i en överenskommelse mellan Sverigeförhandlingen (staten), Stockholms läns landsting och respektive kommun.

Sökord: Sverigeförhandlingen, T-banan, Bostäder, E18

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-02-07 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 2016-04-21.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.