Projekt: Grannsamverkan i Nora

Kommunen: Förslag till budget 2016 och plan 2017-2018

Länk

"Vidare har kommunen lämnat in en intresseanmälan till Sverigeförhandlingen avseende utbyggnad av den nya gula tunnelbanelinjen från Arenastaden i Solna till Täby och Arninge med en mellanliggande ny station i norra Danderyd."

"Den fortsatta planeringen av två stora stadsutvecklingsprojekt, om- och tillbyggnad av Mörby Centrum med omgivningar och tunnelförläggning/överdäckning av E18 genom Danderyd, finns med i budget. Diligentia AB kommer att påbörja byggnationen av Mörby Centrum våren 2016. Inom E18- projektet pågår dels en ÅVS, åtgärdsvalsstudie, dels ett programarbete för en fördjupad översiktsplan. Utredningsarbetet bedrivs i samarbete med Trafikverket och Stockholms läns landsting. Vidare har kommunen lämnat in en intresseanmälan till Sverigeförhandlingen avseende utbyggnad av den nya gula tunnelbanelinjen från Arenastaden i Solna till Täby och Arninge med en mellanliggande ny station i norra Danderyd."

Sökord: Budget, Sverigeförhandlingen, Mörby Centrum, E18, Diligentia, Trafikverket, Stockholms läns landsting, T-bana

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2015-11-09 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 2016-05-10.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.