Källor

Lobbying kräver fakta. Här är en lista över myndigheter och organisationer som är goda generella källor.

2014 års demokratiutredning
Ekonomifakta
Ekonomistyrningsverket
Regeringskansliet
Riksdagen
Riksdagens utredningstjänst
Rikrevisionen
SCB
Sveriges Kommuner och Landsting
Konjunkturinstitutet
Migrationsverket
EU

Media inkl Internet

Märkligt nog används namnet sociala media på det som publiceras på Internet trots att en del är närmast asocialt. Men Internet måste givetvis med i en lista över viktiga media.

Svenska webbtidningar


Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Läsa mer om ...

Lobbying
Grundlagarna
Offentlighet och sekretess
Källor
Hjälpmedel

Hur gör man i Politikfakta.info

Det politiska projektets mål
Samla fakta
Organisera