Hjälpmedel

Internet erbjuder rader av gratis hjälpmedel som underlättar lobbying.

Google
Doodle
Evernote
Facebook
Google Drive
Namninsamling.se
Teamviewer
Hangout
Import.io


Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Läsa mer om ...

Lobbying
Grundlagarna
Offentlighet och sekretess
Källor
Hjälpmedel

Hur gör man i Politikfakta.info

Det politiska projektets mål
Samla fakta
Organisera