Användarregistrering

Villkor

  • Dessa villkor kan ändras när som helst.
  • Användaruppgifter säkerhetskopieras inte
  • Användaren är skyldig att följa alla relevanta och irrelevanta lagar.
  • Systemet använder cookies.

Observera

Varje sida har texten "Fel och önskemål" längst ned. Klicka på denna text om du träffar på ett fel eller du vill ha en ny funktion. Politikfakta är nytt och utvecklas snabbt. Med din hjälp kan antalet fel hållas nere.

Hjälp

Villkoren för användare brukar vara mycket långa och väldigt svårförståliga. Politikfaktas villkor kan knappast vara kortare.

Användarnamnet ska vara unikt inom Politikfakta.info. Det får endast bestå av bokstäver och siffror. Namnet blir synligt för övriga användare.

Lösenordet lagras i klartext så välj ett lösenord du inte använder i annat sammanhang.

När du registrerat dig så får du ett meddelande för bekräftelse att registreringen gjorts från din epostadress. Därefter kan du logga in. Brevets avsändare ska vara "hibratt@gmail.com via manu22.manufrog.com".


Politikfakta.info - För politiskt inflytande